Novosti

Objavljena nova pjesma pod nazivom “Mostar”

Autor muzike i teksta je Duško Kuliš, a aranžman potpisuju Duško Kuliš i Antonio Zadro. 

Objavljena nova pjesma pod nazivom “Malo pijem…”

Autor muzike i teksta je Duško Kuliš, a aranžman potpisuju Duško Kuliš i Antonio Zadro. 

Video spot je snimljen u Sarajevu u izdanju kompanije MK Digital dok je sponzor kompanija Red House Craft Distillery.

Objavljena nova pjesma pod nazivom “Božanstvena žena”

Autor muzike i teksta je Duško Kuliš, a aranžman potpisuju Duško Kuliš i Antonio Zadro. 

Video spot je snimljen na nekoliko lokacija u Splitu i Šibeniku u izdanju kompanije MK Digital.

Objavljena nova pjesma pod nazivom “Kopija bajke”

Autor muzike i teksta je Duško Kuliš, a aranžman potpisuju Duško Kuliš i Borislav Tomašević. 

Video spot je snimljen na nekoliko lokacija u Sarajevu u izdanju kompanije MK Digital dok je sponzor kompanija Druga kuća

Objavljena nova pjesma pod nazivom “Sarajevska priča”

Autor muzike i teksta je Duško Kuliš, a aranžman potpisuju Duško Kuliš i Borislav Tomašević. U snimanju video spota sudjelovali su: Armin Hodžić, Almir Aka Hukelić, Sead Sejo Avdić, Asmir Isabegović, Dragan Cicović Cile, Šukrija Melezović, Kerim Melezović, Mihael Miki Pejak, Osman Džiho, Haris Abdurahmanović i Bane Radić.

Video spot je snimljen na nekoliko lokacija u Sarajevu u izdanju kompanije MK Digital dok je sponzor kompanija Grakop